Başlanğıc bonusu
500 USD
Hal-hazırda qalib gəlirlər
yuva şəkli
Oyunçu
Qazandı 2 670
yuva şəkli
Oyunçu
Qazandı 10 400
yuva şəkli
Oyunçu
Qazandı 3 890
yuva şəkli
Oyunçu
Qazandı 16 500
03.08.2023

İstifadəçi Müqaviləsi

Pin Up Online Casino Review Saytına xoş gəlmisiniz pin-up-azer.com. Davam etməzdən əvvəl sizdən bu İstifadəçi Müqaviləsini diqqətlə oxumağınızı və anlamanızı xahiş edirik. Sayta daxil olmaq və ya istifadə etməklə siz aşağıda qeyd olunan şərtləri oxuduğunuzu, başa düşdüyünüzü və onlara əməl etməyə razılaşdığınızı təsdiq edirsiniz. Bu müqavilənin hər hansı hissəsi ilə razı deyilsinizsə, lütfən Saytdan istifadə etməkdən çəkinin.

1. Saytın məqsədi

Pin Up Onlayn Casino İcmal Saytı istifadəçilərə müxtəlif onlayn kazinolar və onların xidmətləri haqqında hərtərəfli rəylər, anlayışlar və təfərrüatlar təqdim etmək üçün yaradılmış məlumat platformasıdır. Nəzərə alın ki, Sayt real pul üçün heç bir onlayn oyunlara ev sahibliyi etmir və ya istifadəçilərinə birbaşa qumar xidmətləri təklif etmir.

2. Yalnız İnformasiya Məqsədləri

Bütün məzmun, o cümlədən rəylər, reytinqlər, tövsiyələr və Saytda təqdim olunan hər hansı digər materiallar yalnız məlumat məqsədləri üçün nəzərdə tutulub. Təklif olunan məlumatlar müstəqil araşdırmamıza, təhlilimizə və subyektiv qiymətləndirməmizə əsaslanır. Biz məlumatı dəqiq və aktual saxlamaq üçün əlimizdən gələni edirik, lakin məzmunun tamlığına və ya etibarlılığına zəmanət verə bilmərik.

3. Qumar xidmətləri yoxdur

Pin Up Onlayn Casino Review Saytı onlayn qumar xidmətləri, mərc oyunları və ya hər hansı formada oyun fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə məşğul deyil. Biz Saytda heç bir mərc, mərc və ya maliyyə əməliyyatlarını qəbul etmirik. Əsas məqsədimiz istifadəçilərə onlayn kazinoları seçərkən əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmələrinə kömək etmək üçün obyektiv fikirlər təqdim etməkdir.

4. Yaş məhdudiyyəti

Saytın istifadəsi ciddi şəkildə ən azı 18 yaşında və ya yurisdiksiyalarında qumar oynamaq üçün qanuni yaşda olan şəxslərlə məhdudlaşır (hansı daha yüksəkdir). Sayta daxil olmaqla siz bu yaş tələblərinə cavab verdiyinizi təsdiq edirsiniz. Əgər siz müəyyən edilmiş qanuni yaşdan aşağısınızsa, lütfən, dərhal Saytdan istifadə etməkdən çəkinin.

5. Məsuliyyətli Qumar

Sayt qumar oyunlarını asanlaşdırmasa da, biz onlayn oyunlarda iştirak etməyi seçənlər üçün məsul qumar davranışını müdafiə edirik. Onlayn qumar oynamaq qərarına gəlsəniz, məsrəflər üçün məsuliyyətli limitlər təyin etməyi, lazım gələrsə kömək istəməyi və maliyyə zərərinə səbəb ola biləcək mərclərdən qaçınmağı tövsiyə edirik.

6. Üçüncü Tərəf Linkləri

Saytda üçüncü tərəfin vebsaytlarına və ya xidmətlərinə keçidlər ola bilər. Nəzərə alın ki, bu xarici saytların məzmunu və ya təcrübələri üzərində heç bir nəzarətimiz yoxdur və İstifadəçi Müqaviləsi onların fəaliyyətlərinə şamil edilmir. Biz üçüncü tərəfin vebsaytlarının hər hansı hərəkətinə, məxfilik siyasətinə və ya məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq.

7. Əqli Mülkiyyət

Saytda nümayiş etdirilən bütün məzmun, loqolar, ticarət nişanları və digər əqli mülkiyyət Pin Up Online Casino Review Saytına məxsusdur və müvafiq müəllif hüququ və əqli mülkiyyət qanunları ilə qorunur. Siz bizim açıq yazılı icazəmiz olmadan Saytdakı hər hansı məzmunu çoxalda, dəyişdirə, yayma və ya istifadə edə bilməzsiniz.

8. Məsuliyyətdən imtina

Dəqiq və etibarlı məlumat təqdim etməyə çalışsaq da, Saytda yerləşdirilən məzmunda olan səhvlər, nöqsanlar və ya qeyri-dəqiqliklərə görə məsuliyyətdən imtina edirik. Saytdan və onun məzmunundan istifadə riski sizin üzərinizdədir və biz onun istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı birbaşa, dolayı, təsadüfi və ya nəticəli ziyana görə məsuliyyət daşımırıq.

9. İstifadəçi Müqaviləsinə Dəyişikliklər

Biz bu İstifadəçi Müqaviləsini istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən yeniləmək və ya dəyişdirmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Dəyişikliklərdən sonra Saytdan davamlı istifadəniz yenilənmiş şərtləri qəbul etdiyinizi ifadə edəcək.

Pin Up Online Casino Review Saytından istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu İstifadəçi Müqaviləsi və ya Saytın əməliyyatları ilə bağlı hər hansı sualınız və ya narahatlığınız varsa, lütfən, [email protected] ünvanında bizimlə əlaqə saxlayın.